POLYMER ANION NHP1250

–  HỖ TRỢ XỬ LÝ NƯỚC –

Polymer Anion NHP1250 thường được sử dụng như một chất trợ giúp kết tụ hoặc chất kết tụ để lắng đọng hoặc trôi nổi các chất rắn lơ lửng trong nước công nghiệp.

Nó có hiệu quả trong việc xử lý nước thải từ nhuộm, da, thực phẩm, công nghiệp giấy và xử lý nước bùn.

Polymer Anion NHP1250 là một chuỗi điện phân hiệu quả cao để xử lý nước. Các chất này là hữu cơ, hòa tan trong nước, trọng lượng phân tử cao, các polymer anion có tính chất trung bình.

Dùng Polymer NHP1250 giúp keo tụ trong xử lý nước  

ĐẶC ĐIỂM

  • Mô tả: dạng hạt bột, màu trắng
  • pH (dung dịch 0,1%): 6.0 – 8.0
  • Mức Ionic: Trung bình
  • Đóng gói: 25kg/bao

CÁCH DÙNG VÀ KIỂM SOÁT

Liều điều trị sẽ phụ thuộc vào loại hệ thống, điều kiện hoạt động, tính chất và mức độ ô nhiễm và mức độ kiểm soát yêu cầu. Công ty Nam Hưng Phú sẽ cung cấp cho bạn các yêu cầu kiểm soát thích hợp cho các ứng dụng cụ thể của bạn.

XUẤT XỨ

Malaysia

079 5555 368