Product Info

STIMULUS BIO-STIMULANT AND ODOR CONTROL

STIMULUS inhibits the activity of the enzyme urease that converts urea to ammonia. It is environmentally safe: derived from natural plant extract; no chemicals, dyes or fragranc- es. Also, stimulates the micro organisms present in the waste.

BCP10 SURFACTANTS

BCP10 will degrade complex organic chemicals such as phenols, benzene compounds, surfactants and alcohols. It removes chemical deposits and prevents scum formation in holding tanks, sewers, drains and aeration basins.

 

Detail
 • Mission

  We focus on green products and environmentally friendly, it does not contribute to improving the environment, but more importantly, it contributes to repel harmful chemicals are gradually destroying our environment.

 • HUMAN RESOURCES

  Công ty chúng tôi cung cấp các sản phẩm xử lý môi trường cho quý khách hàng cùng với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và chuyên môn cao, đồng thời còn có sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia nước ngoài.

  Đội ngũ
 • Chế phẩm khử mùi ECOLO

  Sản phẩm Ecolo đã được thế giới công nhận cũng như là sự lựa chọn tốt nhất của Nam Hưng Phú - là sản phẩm hàng đầu trong việc kiểm soát mùi. Chúng tôi đảm bảo cam kết về chất lượng, độ an toàn và sự phát triển liên tục của các sản phẩm hay giải pháp thân thiện với môi trường.

 • VI SINH BIONETIX

  Công ty Nam Hưng Phú hiện đang phân phối chính thức các sản phẩm vi sinh ứng dụng trong xử lý môi trường của Công ty Bionetix (Canada), chuyên cung cấp các loại vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải trong công nghiệp và sinh hoạt.

 • NAM HƯNG PHÚ tham gia sự kiện Hội chợ triển làm ngành nước VIET WATER 2019

Products hot

INDUSTRIAL WASTEWATER

BCP10 SURFACTANTS

BCP10 will degrade complex organic chemicals such as phenols, benzene compounds, surfactants and alcohols. It removes chemical deposits and prevents scum formation in holding tanks, sewers, drains and aeration basins.

BCP11 CHEMICAL WASTE TREATMENT

BCP11 treats chemical industry wastewater streams. It improves effluent quality and low-ers odours and foam.

 

BCP25 DAIRY WASTE BIOAUGMENTATION

BCP25 is a blend of aerobic and facultative anaerobic bacteria. It is used in milk processing waste applications that reduces grease build-up and increases wastewater treatment efficiency.

BCP54 FISH FARM BIOAUGMENTATION

BCP54 contains stains of bacteria effective in aerobic and anaerobic conditions. Bioaugmen- tation with BCP35 increases fish and shrimp farm yield, lower pH, reduces sludge, improves effluent quality, reduce odours, and reduces ammonia and other toxins.

BCP56 FRUIT, VEGETABLE, AND WINE BIOAUGMENTATION

BCP56 provides greater resistance to the organic inhibitors in fruits, vegetables and wine. Bioaugmentation with BCP56 can help start-ups in new plants, improve effluent quality, increase wastewater treatment efficiency, and reduce grease build-up.

BCP57 PULP AND PAPER WASTE BIOAUGMENTATION

BCP57 provides greater resistance to theorganic inhibitors in pulp and paper waste. It accel- erates degradation of unpleasant odours associated with handling pulp and paper wastes and increases the efficiency of over-loaded treatment systems.

BCP80 MANURE TREATMENT

BCP80 is proven effective in helping to reduce odours and reducing sludge accumulations. Bioaugmentation with BCP 80 can ensure rapid biological start-up, enhance and accelerate the biological digestion of animal wastes, reduce costs of manure pit maintenance and drain- age, and break up solids and decrease organic content;

BIOBLOC35 OILY SUMP MAINTENANCE

BIOBLOC35 contains specialty penetrants and surfactants that loosen and liquefy heavy grease deposits, thereby assisting Iin their biodegradation. Treatment with BIOBLOC35 can keep floats clean, reduce grease build-up headaches, prevent emergency blockages, save on line jettings, and lower grease disposal costs.

 

 

BCP80 - VI SINH PHÂN HUỶ BÙN

BCP80

Info

BCP80 Is Proven Effective In Helping To Reduce Odours And Reducing Sludge Accumulations Bcp80: • Water-Soluble Packaging AvoidsHandling And Measuring; • ISO9002 Certified For Superior Quality...

Read more
BCP25 - xử lý nước thải chế biến sữa, chất béo

BCP25

Info

BCP25 – A Blend Of Aerobic And Facultative Anaerobic Bacteria

Read more
BCP57 - XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẤY

BCP57

Info

Bcp57 Provides Greater Resistance To The Organic Inhibitors In Pulp And Paper Waste

Read more

Events

Partners

Ecolo
bionetix partner